Miłość we Wrocławiu

About the Author: Stefan Chwin

Polish novelist, literary critic, and historian of literature whose life and literary work is closely linked to his hometown Gda sk He holds a post of Literature Professor at the University of Gda sk, his professional interests are focused on romanticism.The most well known novel by Stefan Chwin is entitled Hanemann 1995 It has been translated into German, Swedish, Spanish and English the p


[Ebook] ↠ Miłość we Wrocławiu Author Stefan Chwin – Onedayyourdayweddings.co.uk
 • Paperback
 • 266 pages
 • Miłość we Wrocławiu
 • Stefan Chwin
 • Polish
 • 23 October 2019
 • 9788393101849

Miłość we Wrocławiu Mi O We Wroc Awiu To Jedyny W Swym Rodzaju Zbi R Zaskakuj Co R Norodnych, Raz Gorzkich, Innym Razem Zabawnych, Mrocznych, A Nawet Frywolnych Opowie Ci O Uczuciach, Smakach, Zapachach I Emocjach W Mie Cie Nad Odr To Trzyna Cie Niezwyk Ych Portret W Wroc Awia Stworzonych Przez Autor W O Skrajnie Odmiennych Wiatopogl Dach, Stylach I Pisarskich Temperamentach Pi Tna Cioro Znakomitych Pisarzy W Najlepszej Literackiej Formie Wraz Z Wy Onion W Og Lnopolskim Konkursie Debiutantk Przyj O Wyzwanie Mieli Pisa O Wsp Czesnym Wroc Awiu I Mi O Ci I Pisali, Cho Ka Dy Z Zaproszonych Autor W Potraktowa Zadany Temat Z W A Ciw Sobie Przewrotno Ci , Czyni C Z Niego Zaledwie Pretekst, Punkt Wyj Cia Do Snucia W Asnej, Nierzadko Bardzo Osobistej Wizji Miasta I Mi O Ci

10 thoughts on “Miłość we Wrocławiu

 1. Szara says:

  W zasadzie przeczyta am tylko dwa opowiadania z tego zbioru Ani tytu , ani ok adka, ani opis nie poci ga na tyle by czyta dalej, by mo e jeszcze kiedy si gn po reszt , na teraz oceniam dwa opowiadania 1 Samob jstwo na Ma licach A Pilipiuk Bardzo ciekawe podej cie do tematu mi o ci Opowiadanie raczej kryminalne, elementy fantastyki mo na dojrze , ale nie jest to wcale takie oczywiste Pomimo to czyta si niemal jednym tchem 2 Oddana Orbitowski Po raz pierwszy czyta am tw r tego autora, co wi cej nigdy o nim nie s ysza am Nie b d ukrywa , e po to opowiadanie si gn am po przeczytaniu opisu na ok adce miano najmroczniejszego opowiadania tomu bezdyskusyjnie nale y si Oddanej Pi ro tego autora przypomina mi troszk Ruiza Zafona mojego ulubionego hiszpa skiego pisarza Ch tnie si gn po co d u szego tego autora, gdy opowiadania rzadko wpadaj mi w pami Je li przeczytam wi cej opowiada z tego zbioru dopisz moje odczucia o nich.

 2. Alina says:

  Liczy am na zbi r ciep ych, lekkich opowiada z Wroc awiem w tle niestety bardzo si zawiod am Przez ca ksi k czeka am na jedno opowiadanie, kt re mi si spodoba, kt rego bohaterowie wzbudz moj sympati , ale niestety si nie doczeka am Niekt re by y wr cz niesmaczne Podoba o mi si tylko opowiadanie Pilipiuka, chocia te zdecydowanie odbieg o od moich oczekiwa wobec tego zbioru Doczyta am do ko ca tylko ze wzgl du na m j rodzinny Wroc aw.