Pštrosí muž

About the Author: Ondrej Štefánik

Zakladate reklamnej agent ry Respect APP, idea maker a copywriter oven en mnoh mi oceneniami za reklamu okrem in ho aj Copywriter roka , autor v roku o emli vo videu PPE Fiction, Ondrej tef nik, debutoval zbierkou poviedok P tros mu.


!!> PDF / Epub ☆ Pštrosí muž ✪ Author Ondrej Štefánik – Onedayyourdayweddings.co.uk
 • Paperback
 • 200 pages
 • Pštrosí muž
 • Ondrej Štefánik
 • Slovak
 • 03 January 2019

Pštrosí mužAmazing E Book, P Tros Mu Author Ondrej Tef Nik This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book P Tros Mu , Essay By Ondrej Tef Nik Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

10 thoughts on “Pštrosí muž

 1. Ivona Pekárková says:

  Hutn itate sk z itok P i sa mi, e v ina post v m v sebe a ko identifikovate n krehk aro, dojemn infantilitu Postavy na maximum pre vaj r zne pecifick vyhroten situ cie Poviedky maj spravidla siln z pletku, resp nejak avnat v chodisko a naplno vyu vaj neur zy post v To v etko e te vylep en o tis c drobn ch vychyt vok v podobe neskuto n ch detsk ch hra iek a technol gi Proste ranica V prvej poviedke som sa zamilovala do snehuliaka, ktor potrebuje ruky, preto e chce krti deti Viac ne t de sa smejem na Kde m m svoju snickersku C tim dotyk nie oho v ieho z Tmy a zlat ho hranola akujem, bolo to skvel , v etci si pre tajte P trosieho mu a.

 2. Martin says:

  Po tak chto skvostn ch umeleck ch dielach, sa s m seba p tam, pre o tam tak ve a kn h Na astie potom siahnem po ,,brakovej literat re a ot zky s pre T to knihu odpor am u om, ktor radi h daj o t m chcel autor poveda od n zvu, a po posledn slovo A aby ste si nemysleli, e som masochista, t to kniha mi bola po i an.