Why Does Your Dog Do That?

About the Author: Göran Bergman

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Why Does Your Dog Do That? book, this is one of the most wanted Göran Bergman author readers around the world.


ì Kindle Ebook Why Does Your Dog Do That?  ePUB By Göran Bergman – onedayyourdayweddings.co.uk
  • Hardcover
  • 143 pages
  • Why Does Your Dog Do That?
  • Göran Bergman
  • English
  • 27 January 2018
  • 087605808X

Why Does Your Dog Do That? Nuttige naslagwerken en vraagbaken over de verzorging van de hond zijn er legio De hond speelt nu eenmaal een belangrijke rol in het leven van velen niet alleen als wandelmakker of slaper bij het knappend vuur, maar ook voor de jacht of als, wat de kynoloog noemt, werkhond Het gedrag van de hond blijft echter voor menig eigenaar een vaak bevreemdende en soms welhaast mysterieuze zaak.De Zweed dr Bergman heeft met het onderhoudend geschreven Waarom doet mijn hond dat een unieke leidraad gecre erd voor iedereen die nu eindelijk wel eens wil weten waarom zijn hond zich in allerlei situaties gedraagt zoals hij doet De auteur, een bekend bioloog en toegewijd fokker van verschillende rassen, verklaart de ethologie d.w.z de gedragingen van de hond in voor iedereen begrijpelijke termen en plaatst diens gedrag in relatie tot biologische en erfelijke achtergronden.Hiermee heeft hij geen handleiding tot het africhten van de hond willen schrijven Wel gaat hij er van uit dat begrip voor het al dan niet instinctmatige in het hondengedrag de omgang met de hond zal vergemakkelijken De ethologische verklaringen van de auteur vinden hun oorsprong in zijn eigen ervaring met honden, waarvan hij evenals Konrad Lorenz gewoonten en gedrag een leven lang heeft bestudeerd.Het boek is ge llustreerd met een groot aantal instructieve tekeningen, die een waardevolle aanvulling vormen op de geschreven tekst Veel gedragsaspecten komen in dit boek aan de orde de zintuigen, het blaffen, het achterlaten van sporen , gezichtsuitdrukkingen dominantie, rangorde en het verschil tussen intelligentie en associatievermogen Waarom doet mijn hond datis een boek waarvan zoals een lezer opmerkte elke hond het zou toejuichen als zijn baas het aandachtig las. New Download [ Why Does Your Dog Do That? ] by [ Göran Bergman ] – onedayyourdayweddings.co.uk

6 thoughts on “Why Does Your Dog Do That?